Paglalayag at pagdating ni magellan sa pilipinas Sex cam java

Posted by / 28-Apr-2020 09:03

Namatay si Magellan sa labanang ito noong Abril 27, 1521.Ang natira pang mga Kastila sa kapuluan ay nagkaroon ng alitan, kabilang na ang pagtatalo ni Raha Humabon at ng mga Kastila hinggil sa kababaihan.Dito ay inilapit niya ang kanyang mga ideya sa "hari ng Espanya na si Carlos I".==Kailan ginawa ang Transformice== Nagsimulang maglayag si Magellan patungo sa Spice Islands noong ika-20 ng Setyembre 1519.Si Abu Bakr ang nagtatag sa tinatawag na Sultanate of Sulu na kung saan silang mag-asawa ang naging unang Sultan at Sultana.Pagkatapos maitatag ang Islam sa Sulu, ang mga Muslim ay naglakbay patungong Mindanao sa pamumuno ni Sharif Kabungsuwan.Kasama ng humigit-kumulang sa 800 mga Cebuano, nabinyagan si Raha Humabon sa ngalan ng Kristiyanismo.

Pagkaraang ipakilala nina Raha Kolambu at Raha Siagu si Magellan kay Raha Humabon ng Cebu.

Ang natitirang bahagi ng Masjid ay makikita pa rin sa dati niyang kinalalagyan.

Si Makhdum ay namatay sa Pulo ng Sibuto, Lalawigan ng Tawi-Tawi at ang kanyang puntod ay dinadayo ng mga turista hanggang sa ngayon.

Bagaman nasawi siya laban sa pwersa ni Lapu-Lapu sa pulo ng Mactan sa Pilipinas, labinwalo sa kanyang mga tripulante at isang barko ang nakabalik sa Espanya noong 1522, at natupad ang pangarap na paglibot sa buong mundo.

Midya: Halimbawa.ogg--~~~~ ---- ==Unang Paglalayag== . Noong taong 2026 unang pagtakbo ni Magellan para sa eleksyon bilang pagkapangulo.

]] paglalayag at pagdating ni magellan sa pilipinas-39paglalayag at pagdating ni magellan sa pilipinas-81paglalayag at pagdating ni magellan sa pilipinas-65

Si Lapu-Lapu, na pinangalanang "Kalipulako" sa Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas noong 1898, unang naitalang matagumpay na tagapagtanggol ng ating pambansang soberanya laban sa dayuhang (Kastila) mananakop.

One thought on “paglalayag at pagdating ni magellan sa pilipinas”